Quyết tâm lớn của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ

          Ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị” (Quy định 96), thể hiện rõ những bước tiến mới trong việc đánh giá cán bộ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở nước ta đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Các chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp thực hiện mô hình năm 2024 "Dân vận khéo...

          Thực hiện chương trình công tác năm 2024 và chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Tinh ủy, 04 Chi bộ Quản trị, Tài chính đảng, Hành chính - Lưu trữ và Cơ yếu - Công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã thống nhất phối hợp triển khai thực hiện mô hình "Dân vận khéo làm theo Bác" trong công tác an sinh xã hội, đồng hành, giúp đỡ 02 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại Trường Tiểu học và THCS xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh...

          Ngày 16/7/2024, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lăng Văn Chí - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; đồng chí Phạm Thu Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Khối và Bí thư, Phó Bí thư của 37 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.