Tin tức

Thông báo kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng tuần 1 (từ ngày 01/8 đến ngày 8/8/2022)

08-08-2022 17:56

 

 1. Danh sách các cá nhân đạt giải

STT
Họ và tên
Đơn vi
Điểm
Dự đoán số lượt người tham gia
Đạt giải
1.
Nông Dương Sơn
Chi bộ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
150
4769
Giải Nhất
2.
Hoàng Thị Bích Diệp
Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm
150
4739
Giải Nhì
3.
Trần Mạnh Hùng
Đảng bộ Cục Quản lý thị trường
150
4689
Giải Nhì
4.
Nguyễn Đức Luận
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
150
4500
Giải Ba
5.
Hoàng Văn Thành
Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân
150
4444
Giải Ba
6.
Hoàng Minh Tuyền
Đảng bộ Sở Nội vụ
150
4316
Giải Ba
7.
Vi Thị Tuyết
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
150
4299
Giải Khuyến khích
8.
Hoàng Thị Quyên
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
150
4198
Giải Khuyến khích
9.
Đinh Thị Hồng Giang
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT
150
4100
Giải Khuyến khích
10.
Hứa Văn Hiếu
Đảng bộ Sở Giao thông, vận tải
150
3982
Giải Khuyến khích
11.
Vũ Anh Thái
Đảng bộ Sở Giao thông, vận tải
150
3960
Giải Khuyến khích

 

   2. Tổng hợp số lượt người tham gia thi

STT
ĐƠN VỊ
NGÀY 1 NGÀY 2 NGÀY 3 NGÀY 4 NGÀY 5 NGÀY 6 NGÀY 7 TỔNG SỐ
I
Khối cơ quan đảng, đoàn thể
47
25
47
18
42
15
2
196
1 Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
0
1
1
1
0
0
0
3
2 Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 0
1
1
0
12
1
0
15
3 Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh uỷ
1
7
2
0
1
1
0
12
4 Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy
5
1
0
0
3
0
0
9
5 Chi bộ Ủy Ban kiểm tra Tỉnh uỷ
2
0
2
1
1
1
0
7
6 Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
3
1
5
4
5
1
1
20
7 Chi bộ Tỉnh Đoàn
6
4
3
1
0
1
1
16
8 Chi bộ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
1
4
13
1
5
0
0
24
9 Chi bộ Liên đoàn Lao động
14
2
8
1
0
3
0
28
10 Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ
2
1
1
4
6
4
0
18
11 Chi bộ Hội Nông dân
1
0
1
1
2
0
0
5
12 Chi bộ Hội Cựu chiến binh
2
1
0
0
0
0
0
3
13 Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy
10
2
10
4
9
3
0
38
II Khối cơ quan sở, ban, ngành
571
412
419
222
388
76
62
2150
1 Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
2
3
5
9
7
0
0
26
2 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
15
0
1
0
1
0
0
17
3 Chi bộ Sở Công thương
17
27
5
6
3
1
0
59
4 Chi bộ Sở Tư pháp
0
5
6
3
3
0
0
17
5 Chi bộ Sở Ngoại vụ
2
1
7
1
5
0
0
16
6 Chi bộ Ban Dân tộc
0
0
0
3
0
0
1
4
7 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự
0
3
4
3
2
0
0
12
8 Chi bộ Cục Thống kê
0
0
13
3
6
0
0
22
9 Chi bộ Thanh tra
0
0
16
0
0
0
0
16
10 Chi bộ Khí tượng thủy văn
0
1
10
0
3
0
0
14
11 Chi bộ Liên minh Hợp tác xã
0
0
2
1
2
0
0
5
12 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
2
4
4
5
15
2
0
32
13 Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư
0
0
1
12
4
1
0
18
14 Đảng bộ Sở Xây dựng
8
0
28
5
4
0
1
46
15 Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT
57
63
31
32
26
3
2
214
16 Đảng bộ Sở Giao thông, vận tải
4
2
40
11
40
1
1
99
17 Đảng bộ Sở Lao động, TB và XH
55
14
8
10
38
1
1
127
18 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường
28
6
0
2
1
0
0
37
19 Đảng bộ Sở Nội vụ
19
9
15
7
25
6
2
83
20 Đảng bộ Ngân hàng nhà nước
4
1
6
1
18
0
1
31
21 Đảng bộ Kho bạc nhà nước
65
93
35
18
17
2
3
233
22 Đảng bộ Tài chính
9
14
4
0
27
2
1
57
23 Đảng bộ Cục Thuế
36
28
82
13
1
1
10
171
24 Đảng bộ Cục Hải quan
183
44
19
18
60
21
7
352
25 Đảng bộ Cục Quản lý thị trường
47
38
37
22
27
20
8
199
26 Đảng bộ Tòa án nhân dân
0
0
0
0
13
0
0
13
27 Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân
8
47
26
26
13
13
21
154
28 Đảng bộ BQL khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
8
8
3
7
16
0
2
44
29
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ
2
1
11
4
11
2
1
32
III
Khối đơn vị sự nghiệp
295
218
278
151
166
21
30
1159
1
Chi bộ Báo Lạng Sơn
1
0
1
0
0
0
1
3
2
Chi bộ Hội Chữ thập đỏ
0
0
9
5
3
0
2
19
3
Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật
5
5
5
0
3
0
0
18
4
Chi bộ Hội Đông y
0
1
0
1
0
0
0
2
5
Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo
17
24
45
25
29
10
6
156
6
Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình
0
7
4
1
3
0
1
16
7
Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17
9
7
12
29
1
1
76
8
Đảng bộ Sở Y tế
150
82
45
39
37
4
4
361
9
Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế
0
0
91
19
5
0
0
115
10
Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm
61
31
31
33
30
3
5
194
11
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
21
22
13
3
9
2
5
75
12
Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa
5
2
3
9
5
1
5
30
13
Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
1
0
4
1
0
0
0
6
14
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội
17
35
20
3
13
0
0
88
IV
Khối doanh nghiệp
202
184
251
151
198
106
66
1158
1
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
0
1
1
0
1
0
0
3
2
Chi bộ Công ty Bảo Việt nhân thọ
0
0
1
0
0
0
1
2
3
Chi bộ Công ty Bảo Việt
0
1
2
1
3
0
0
7
4
Chi bộ Công ty cổ phần lương thực Cao Lạng
1
0
0
0
0
0
0
1
5
Đảng bộ Công ty Điện lực
109
92
117
84
98
77
48
625
6
Đảng bộ Bưu điện
0
0
56
7
11
0
0
74
7
Đảng bộ VNPT Lạng Sơn
68
10
14
21
47
15
9
184
8
Đảng bộ Ngân hàng nông nghiệp và PTNT
8
72
40
29
18
12
8
187
9
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
11
4
13
9
18
1
0
56
11
Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu
5
4
7
0
2
1
0
19
V
Khác
36
36
36
23
31
8
2
172
 
Tổng (I+II+III+IV+V):
1151
875
1031
565
827
226
162
4837
 
TỔNG TUẦN 1 4837

    

Tin liên quan