Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2021

02-11-2021 09:36

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T9-2021.signed.pdf
2 CT07 TU ve tang cuong phong chong dich Covid-19 tren dban tinh.pdf
3 CV TU ve tang cuong phong chong covid 19.pdf
4 NQ40 TU ve XD va ptrien TPLS gd 2021-2030 định hướng 2050.pdf
5 NQ43 TU ve cai thien PCI tinh 2021-2025.pdf

Tin liên quan