Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2021

02-11-2021 09:35

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T10-2021.signed.pdf
2 01 Chương trình Phối hợp công tác1.PDF
3 HD 49 tuyen truyen theo de xuat cua HDND tinh 3.signed.pdf
4 CVTU thực hiện Kết luận số 13 thực hiện Chỉ thị 48 về phòng chống tội phạm trong tình hình mới.doc.signed.pdf
5 De cuong tuyen truyen 60 nam duong HCM tren bien.pdf
6 QD-the-le-cuoc-thi-Tim-hieu-bien-cuong-to-quoc-toi.pdf

Tin liên quan