Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

01-12-2021 08:29

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV tuyen truyen KQ HN TW4 khoa XIII va ky hop thu 2 Quoc hoi XV.signed.pdf
2 DC tuyen truyen KQ HN TW 4 khoa XIII.doc
3 De cuong ky hop lan thu 2, QH khoa XV.pdf

Tin liên quan