Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2.000

23-12-2021 09:57

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV tuyen truyen thuc hien cac NQ của BTV TU, HDND tinh ve PT cong nghiep và Quy hoach khu CN Huu lung.signed.pdf
2 QD 2222 QDPD danh muc thu hut dau tu giai doan 2021-2025.pdf
3 Kem QD 2222 DANH-MUC-2021-2025.pdf
4 NQ 35 cua HDND ve chu truong khu TDC Ho son, HL.pdf
5 QD 1554 QDPD quy hoạch PK KCN Huu Lung.pdf

Tin liên quan