Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 02 năm 2022

08-02-2022 10:34

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T2-2022.signed.pdf

Tin liên quan