Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn đôn đốc Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (đợt I)

11-02-2022 08:49

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV don doc Giai thuong stac, qba TP VHNTBC htap ltheo HCM 2021-2025 (Dot 1).signed.pdf

Tin liên quan