Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16-02-2023 09:33

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 HD bieu duong, khen thuong hoc tap va lam theo TT DD PC HCM-KL01TW.signed.pdf
2 Mau BC thanh tich tap the, CN - kem HD khen thuong htap lam theo HCM.doc

Tin liên quan