Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 60-NQ/TU, ngày 15/12/2021; Nghị quyết số 63-NQ/TU, ngày 29/12/2021; Nghị quyết số 67-NQ/TU, ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

25-02-2022 11:19

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Cv TT thuc hien NQ 60, 63, 67.PDF
2 DC tuyen truyen ve CCHC theo NQ60 TU.doc
3 QD 2222 QDPD danh muc thu hut dau tu giai doan 2021-2025.pdf
4 SL NQ 63 cua TU ve doi moi giao duc.PDF
5 SL NQ 67 quy hoach tinh lang son.PDF

Tin liên quan