Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ năm 2022 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

03-03-2022 17:14

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 HD SH chuyen de XD, chinh don Dang, HTCT va htap lam theo Bac nam 2022-CT.signed.pdf

Tin liên quan