Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viêncó đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

23-03-2022 09:20

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH DUK ve htap chuyen de nam 2022 (dx).signed.pdf
2 03. 2022 - CHUYÊN_ĐỀ_NĂM_2022.doc
3 Mau BC kqua htap chuyen de nam 2022.doc

Tin liên quan