Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn định hướng tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 5/2022

04-05-2022 14:06

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV DUK dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T5-2022.pdf
2 DC ky niem 11 nam ngay sinh dc Pham Hung.pdf

Tin liên quan