Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

02-06-2022 13:50

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH to chuc cuoc thi trac nghiem tim hieu CN Mac-LN, tu tuong HCM va NQ, CT cua Dang (BT dx).pdf

Tin liên quan