Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022; Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022.

18-07-2022 09:01

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV ttuc TT, huong ung Giai Bua liem vang lan VII, Cuoc thi To quoc ben bo song.pdf
2 KH 59 BTCTW va The le Giai bua liem vang lan thu VII-2022 (1).pdf
3 CV tuyen truyen, huong ung Giai Bua liem vang lan VII-nam 2022.signed (1).pdf
4 the-le-Cuco thi To quoc be bo song.pdf

Tin liên quan