Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn cung cấp tài liệu tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng”.

25-07-2022 10:48

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 TL tham khao thi trac nghiem tim hieu CN Mac LN, tu tuong HCM, NQ Dang-ban bsung (CT).doc
2 CV cung cap tai lieu tuyen truyen pvu cuoc thi trac nghiem DUK 2022.pdf

Tin liên quan