Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền việc sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn.

09-08-2022 16:14

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 De cuong tuyen truyen ve mo rong TPLS2.doc
2 CV TT viec sap nhap huyen Cao loc vao TPLS.pdf

Tin liên quan