Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

09-08-2022 16:15

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV tuyen truyen than the su nghiep, tu tuong dduc pcach HCM.pdf
2 De cuong tuyen truyen ton vinh Ho chi minh 05 .doc

Tin liên quan