Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Hướng dẫn xây dựng, nâng cấp Phòng Truyền thống - Tuyên truyền giáo dục tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 HD xdung, nang cap Phong Truyen thong-TTGD tai co so.pdf

Tin liên quan