Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ,đảng viên trong giai đoạn mới.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV DUK cdao thien quy dinh 144 ve dao duc cach mang dang vien trong thơi ky moi.pdf

Tin liên quan