Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 19/4/2021 về tổ chức Hội thi sân khấu hóa báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

02-11-2021 09:36

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 KH to chuc Hoi thi BCV, TTV ve NQDH Dang (BT da xem va sua chuyen PBT ky).signed.pdf

Tin liên quan