Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Công văn số 277-CV/ĐUK, ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

02-11-2021 09:38

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV huong ung Giai Bua liem vang lan VI-nam 2021.signed.pdf
2 KHTU về hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 _sửa_.doc.signed.pdf
3 Thể lệ giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng_1.PDF

Tin liên quan