Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Thể lệ Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

02-11-2021 09:37

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Quyet dinh ban hanh The le Hoi thi BCV, TTV tuyen truyen NQDH Dang nam 2021 (ban hanh).signed.pdf

Tin liên quan