Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Định hướng công tác tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2021

02-11-2021 09:38

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV dinh huong ctac tuyen truyen va ND SH chi bo T8-2021.signed.pdf
2 De cuong tt 111 nam ngay sinh dc Luong Van Tri.doc

Tin liên quan