Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức các hội nghị về công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2025-2030, năm 2022.

21-04-2022 17:44

Ngày 15/4/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức các hội nghị về công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2025-2030, năm 2022.

    Chiều ngày 15/4/2022, tại hội trường tầng 3 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức các hội nghị về công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2025-2030, năm 2022. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt, Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị, tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư các cơ sở đảng trực thuộc, trưởng, phó các ban tham mưu giúp việc, trưởng các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối.

 
 
Đồng chí Vũ Thị Phương Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối thông qua chương trình hội nghị
 
     Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Chính, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã trình bày nội dung tờ trình về rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2025-2030, năm 2022. Đối với rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 06 đồng chí, bổ sung 01 đồng chí, tổng số quy hoạch hiện có 31 đồng chí; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đưa ra khỏi quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với 04 đồng chí, tổng số quy hoạch hiện còn là 11 đồng chí, chức danh Bí thư đối với 01 đồng chí, tổng số quy hoạch hiện còn là 03 đồng chí, giữ nguyên quy hoạch Phó Bí thư Đảng ủy Khối đối với 06 đồng chí.
 
 
 
Đồng chí Hoàng Chính, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
 trình bày nội dung tờ trình
 
      Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030, Đảng ủy Khối dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đối với 26 đồng chí, đạt 1,04 lần so với số lượng khóa XIV; quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với 09 đồng chí, đạt 1,28 lần so với số lượng khóa XIV; quy hoạch chức danh Bí thư đối với 03 đồng chí, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đối với 04 đồng chí.
       Sau khi nghiên cứu về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch theo đúng quy định và hướng dẫn. Kết quả 100% cán bộ được giới thiệu bổ sung quy hoạch đều đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, đạt tỷ lệ phiếu giới thiệu theo quy định.
 
   
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu bế mạc hội nghị
 
        Ngay sau hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiếp tục tổ chức 2 hội nghị tiếp theo để thực hiện quy trình công tác quy hoạch theo quy định. Kết quả các hội nghị đã giới thiệu được nguồn cán bộ quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo đúng dự kiến. Việc điều chỉnh, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ lần này nhằm tạo sự chủ động về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Qua xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Đảng bộ Khối.
 
             Vi Văn Sơn, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Tin liên quan