Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

06-07-2022 17:51

Ngày 05/7/2022, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ Chín (mở rộng), sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

     Ngày 05/7/2022, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ Chín (mở rộng), sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và các đồng chí trưởng, phó, chuyên viên các phòng, ban thuộc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ phụ trách theo dõi, nắm tình hình Đảng uỷ Khối. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối chủ trì Hội nghị.

      Báo cáo đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 khẳng định: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy tiếp tục có sự đổi mới, quyết liệt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo100% cơ sở đảng, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc đăng ký xây dựng 22 công trình, 71 mô hình học tập, làm theo Bác năm 2022. Đảng ủy Khối đã chủ động phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Thành ủy Bắc Giang, Tỉnh đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang, Đồn Biên phòng Chi Lăng xây dựng công trình đường tuần tra biên giới thuộc xã Bính Xá, huyện Đình Lập với tổng chiều dài 320m, tổng trị giá 260 triệu đồng. Công tác khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối và đăng ký từ cấp ủy cơ sở. Lựa chọn 02 chi bộ tập trung lãnh đạo,chỉ đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời chỉ đạo các đảng bộ lựa chọn ít nhất 01 chi bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, các ban cán sự đảng tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm, chú trọng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng cao. Các nhiệm vụ trọng tâm được đeo bám để tổ chức thực hiện và tập trung hướng về đồng hành với cơ sở, các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 ước đạt 70%. Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được quan tâm, đã kết nạp được 66 đảng viên mới (đạt 50,76% kế hoạch năm).
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt
Quy chế số 08-QC/TU, ngày 17/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 
     Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc có sự đầu tư, quan tâm, chú trọng thực hiện hiện vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; tích cực tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ do Đảng ủy Khối triển khai. Công tác định hướng tư tưởng và nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng ngày càng được chú trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua đăng ký xây dựng các công trình, mô hình được các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, tích cực triển khai thực hiện. Đảng viên thuộc các chi bộ, đảng bộ tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi, phong trào do các cấp ủy tổ chức, phát động. Công tác phát triển đảng viên tại cơ sở tiếp tục được quan tâm. Duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chất lượng sin hoạt chuyên đề tiếp tục được cấp ủy cơ sở quan tâm nâng cao về số lượng và chất lượng. Các đảng bộ tập chung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác kiểm tra giám sát có sự đầu tư, nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy trình, hướng dẫn; chất lượng, hiệu quả thực hiện ngày càng rõ nét hơn. Các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc tập trung chỉ đạo thành công đại hội đoàn và hội cựu chiến binh cấp cơ sở; tích cực đăng ký, xây dựng công trình trong học tập và làm theo Bác. Tổ chức thành công Cuộc thi Công sở xanh - sạch - đẹp, Góc làm việc ngăn nắp, gọn gàng”. Cấp ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng tiếp tục tích cực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
     Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã báo cáo tờ trình về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Quy chế phối hợp số 08-QC/TU, ngày 17/5/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, các ban cán sự đảng tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 
 
 
Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
     Hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và các trao đổi, đóng góp ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, cấp ủy cơ sở để cụ thể hóa vào Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 về “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp công dân ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp; đồng thời giải quyết dứt điểm các đơn thư.  Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, trong đó tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế công tác dân vận của Đảng ủy Khối đã ban hành; tăng cường nắm bắt tư tưởng, diễn biến của đảng viên, quần chúng. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; tham mưu thực hiện tốt chuyển đổi số, thu ngân sách, giải quyết đơn thư, thực hiện tốt bảo vệ bí mật nhà nước...góp phần bảo đảm ổn định chính trị, đời sống Nhân dân.  
     Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo và các ý kiến góp ý, đồng thời quán triệt các cấp ủy cơ sở, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra.
Vũ Thị Phương Nga, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn 

Tin liên quan