Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

20-05-2019 14:29

      Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; nội dung đột phá giai đoạn 2016-2020 của Đảng ủy Khối trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, ngày 31/10/2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành kế hoạch phát động, triển khai Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” trong toàn Đảng bộ. Ban hành quy chế chấm thi, thành lập Ban Sơ khảo và chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thường xuyên đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch đề ra.

      Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở đã ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo, phát động, triển khai cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi và đôn đốc cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia cuộc thi hiệu quả, chất lượng.

      Sau 04 tháng phát động, triển khai, Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối. Cấp ủy cơ sở đã xét chọn được 114 bài dự thi gửi về Đảng ủy Khối. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban Sơ khảo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã họp xét, thẩm định và thống nhất chọn 20 bài gửi tham dự cuộc thi cấp tỉnh theo quy định. Đồng thời, để cổ vũ, động viên, ghi nhận tinh thần trách nhiệm các đảng viên, quần chúng đã tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi hiệu quả, chất lượng, tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tổ chức ngày 08/5/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương 20 cá nhân, nhóm tác giả có bài thi chất lượng được chọn tham dự cuộc thi cấp tỉnh. 

  

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Sơ khảo cuộc thi
trao quyết định biểu dương và hoa chúc mừng cá nhân, nhóm tác giả
có bài dự thi chất lượng được chọn tham dự cuộc thi cấp tỉnh
 
      Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã quyết định trao 01 giải Nhì, 03 giải Ba, 17 giải Khuyến khích, trong đó Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 04 bài dự thi đạt giải cấp tỉnh, cụ thể: 01 giải Ba (Bài thi của Nhóm tác giả Tống Đức Sơn và Lưu Thị Thanh Hương, Đảng bộ Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh) và 03 giải Khuyến khích (Bài thi của các tác giả Nguyễn Thị Hương Giang, Đảng bộ Kho bạc nhà nước; Lê Thị Nguyệt, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự; Nông Thị Dư, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vinh dự là một trong 09 tập thể được Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo triển khai cuộc thi. Tại Hội nghị cấp tỉnh sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII tổ chức ngày 16/5/2019, tập thể Đảng ủy Khối và 04 cá nhân, nhóm tác giả của Đảng bộ đã được biểu dương, khen thưởng.
  
   

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối (thứ 2 từ phải sang)
đại diện cho tập thể Đảng ủy Khối nhận giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh
 
 
 Các cá nhân, nhóm tác giả có bài dự thi đạt giải
nhận giấy chứng nhận giải thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh  
 
      Cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, làm sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác. Qua cuộc thi, nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát hiện, phản ánh sinh động và được biểu dương, nhân rộng, có tác động tích cực, tạo sức lan tỏa, động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.
 
Nguyễn Thị Kiều Hương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
 

Tin liên quan