Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông tin tình hình thời sự 7 tháng đầu năm 2019.

13-08-2019 07:37

      Ngày 09/8/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông tin tình hình thời sự 7 tháng đầu năm 2019 cho hơn 600 cán bộ chủ chốt. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XIII; cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và dưới cơ sở; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, chuyên viên của Đảng ủy Khối; lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh Khối, Đoàn Khối, Công đoàn Viên chức tỉnh.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị
 
      Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 16/7/2019 của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 132-KH/ĐUK, ngày02/8/2019 của Đảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
      Đồng thời tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh chính trị và an ninh mạng 7 tháng đầu năm 2019.   

 

    

    Đ/c Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo   

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các cấp trong khối các cơ quan tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra; kịp thời cung cấp và định hướng thông tin tình hình an ninh chính trị, an ninh mạng để thống nhất nhận thức, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng.     

 La Thị Nhung - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh 

 

Tin liên quan