Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chú trọng công tác kết nạp đảng

13-08-2019 15:28

      Theo khảo sát, đánh giá của Đảng ủy khối CCQ tỉnh, giai đoạn 2013 –  2016, công tác phát triển Đảng còn hạn chế như: một số chi, đảng bộ cơ sở chưa thực hiện việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm hoặc có xây dựng nhưng lại chưa sát tình hình thực tế; hồ sơ, thủ tục kết nạp đảng còn nhiều sai sót; số ít chi, đảng bộ chưa quan tâm đúng mức tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, nhất là đảng viên mới kết nạp…

 
Học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng
 
      Bà Hoàng Thị Hương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối CCQ tỉnh cho biết: Trên cơ sở những vướng mắc từ thực tế, Ban Tổ chức đã tham mưu cho Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy khối xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Khối CCQ tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo”. Bám sát đề án, Ban Tổ chức thường xuyên đôn đốc, nắm tình hình phát triển đảng viên tại cơ sở, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra.
 
      Theo đó, BTV Đảng ủy khối chỉ đạo các chi, đảng bộ đẩy mạnh việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng, không ngừng bổ sung những người ưu tú, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng. Hiện nay, trên 80% chi, đảng bộ thực hiện tốt việc rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên phù hợp với tình hình thực tế, đánh giá đúng nguồn, xây dựng chỉ tiêu kết nạp hợp lý nên việc kết nạp đảng không đạt chỉ tiêu đã  giảm.
 
      Từ năm 2017 đến nay, trung bình mỗi năm, Đảng ủy khối mở từ 2 đến 3 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn những quần chúng thực sự gương mẫu, có ý thức phấn đấu, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng tham gia lớp bồi dưỡng. Trước khi thực hiện đề án, tỷ lệ cảm tình đảng được kết nạp là 78%, đến nay, có gần 85% quần chúng được xem xét kết nạp sau khi được bồi dưỡng cảm tình Đảng.
 
      Đảng ủy quán triệt tới các chi, đảng bộ thực hiện phát triển Đảng theo phương châm coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Bà Nguyễn Thị Thu Trà, Bí thư Chi bộ Văn phòng – Tổ chức cán bộ, Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh cho biết: Trên cơ sở chỉ tiêu hằng năm và kết quả theo dõi quần chúng, chi bộ lựa chọn quần chúng ưu tú có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có thành tích trong công tác để xem xét thực hiện phát triển đảng. Quá trình nhận xét, đánh giá được thực hiện công tâm, khách quan và công khai trong chi bộ. Từ năm 2017 đến nay, chi bộ đều kết nạp đạt và vượt chỉ tiêu (trung bình mỗi năm 2 đảng viên).
 
      Chất lượng lập hồ sơ đã được nâng lên. Trước đây hồ sơ, thủ tục về công tác kết nạp đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng gửi về Đảng ủy khối còn nhiều sai sót như: mắc lỗi chính tả, tẩy xóa, phải trao đổi nhiều lần. Tỷ lệ hồ sơ trả về cơ sở chiếm khoảng 70% dẫn tới chậm tiến độ kết nạp đảng viên. Để khắc phục, BTV Đảng ủy khối đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy nhanh quá trình thẩm tra, phân công cụ thể người hướng dẫn và theo dõi sát sao các đối tượng viết hồ sơ lý lịch… Đến nay, công tác này đã được cải thiện, tỷ lệ hồ sơ trả về đã giảm chỉ còn khoảng 40%.
 
      Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ khối đã kết nạp được 738 đảng viên mới, đạt gần 98,4% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XII đề ra, trong đó, từ năm 2017 đến nay kết nạp được 452 đảng viên. Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối CCQ tỉnh cho biết thêm: Từ khi thực hiện đề án, chất lượng đảng viên mới kết nạp tăng so với giai đoạn trước. Từ năm 2017 đến nay, không có đảng viên mới kết nạp bị xóa tên ra khỏi danh sách. Qua theo dõi và báo cáo từ cơ sở, các đảng viên mới đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, luôn có ý thức phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Nguồn: baolangson.vn

Tin liên quan