Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quản lý

14-10-2019 09:32

     Trong 3 ngày 08,09 và 10/10/2019 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý năm 2019.

 
 
 
Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng
 
      Tham gia bồi dưỡng có 149 đồng chí cấp uỷ viên cơ sở công tác tại 59 cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Với thời gian học tập mỗi lớp là 1,5 ngày, các đồng chí học viên được nghiên cứu 03 chuyên đề: “Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”; “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay” và “Chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”.
 
 
 
Giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trao đổi các chuyên đề
 
      Với những nội dung kiến thức được cập nhật, các học viên đã nắm rõ hơn những nội dung cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những vấn đề mới trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay và nội dung về Chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đợt bồi dưỡng, từng học viên đã rèn luyện được thêm những kỹ năng phân tích, tổng hợp, củng cố niềm tin vững chắc vào lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tạo niềm tin có căn cứ khoa học vào đường lối, chủ trương của Đảng về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, mỗi học viên đã được củng cố niềm tin về đường lối chiến lược quốc phòng và an ninh của Đảng trong giai đoạn hiện nay, từ đó có thái độ phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chiến lược quốc phòng và an ninh của Việt Nam.
 
 
Đ/c Vi Minh Tú Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối CCQ
Phát biểu bế mạc lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức
 
      Phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã nhấn mạnh: Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác trong công tác lãnh đạo, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, đồng chí đề nghị mỗi đồng chí khi trở về cơ quan, đơn vị công tác, tiếp tục nghiên cứu, truyền đạt những kiến thức đã tiếp thu được đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.
 
Hoàng Thị Hương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan