Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”

01-11-2019 16:28

      Nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng về thân thế sự nghiệp, những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn nói riêng; căn cứ Kế hoạch số 63 -KH/BTGTU, ngày 30/10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” , ngày 28/11/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành kế hoạch phát động, triển khai cuộc thi viết trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo và cung cấp thể lệ, đề cương gợi ý một số nội dung chính do Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành để các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn thực hiện. Ban hành quy chế chấm thi, thành lập Ban Sơ khảo và chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy thường xuyên đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch đề ra.

      Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở đã ban hành kế hoạch, công văn chỉ đạo, phát động, triển khai cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi và đôn đốc cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia cuộc thi hiệu quả, chất lượng.
 
      Sau hơn 08 tháng phát động, triển khai, Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 2.482 cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia dự thi trong toàn Đảng bộ Khối. Cấp ủy cơ sở đã xét chọn được 182 bài dự thi chất lượng gửi về Đảng ủy Khối. Ban Sơ khảo Đảng ủy Khối đã tổ chức chấm bài thi thành 03 vòng, thực hiện đảm bảo tiến độ, thực chất, khách quan, trung thực. Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Sơ khảo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét chọn 30 bài dự thi gửi tham dự Cuộc thi cấp tỉnh theo quy định.
 
      Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã chỉ đạo chấm và quyết định trao giải cho 35 cá nhân có bài thi đạt chất lượng tốt (gồm 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba, 26 giải Khuyến khích) và trao giải cho 09 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, triển khai, phát động cuộc thi tại cơ sở đạt hiệu quả, chất lượng (gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải Khuyến khích).
 
      Nằm trong chuỗi các hoạt động của tỉnh kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2019), tại buổi Lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V, tổng kết phong trào thi đua đặc biệt, cao điểm và cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ được tổ chức sáng ngày 31/10/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vinh dự được Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trao giải Nhất tập thể và 08 giải cá nhân, trong đó có 01 giải Ba ( đồng chí Vũ Mạnh Huy, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy) và 07 giải Khuyến khích (đồng chí Nguyễn Thúy Ngọc và Bế Thị Hiền, Đảng bộ Kho bạc nhà nước tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phương Hảo, Đảng bộ Sở Giáo dục & Đào tạo; đồng chí Vi Thị Tuyết, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đồng chí Lê Thị Thuyên, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Thị Yến, Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Vi Thị Thùy, Chi bộ Sở Tư pháp).

 
Đ/c Vi Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối (thứ 6 từ phải sang)
đại diện cho tập thể Đảng ủy Khối nhận giấy chứng nhận
đạt giải Nhất của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh
 
      Cuộc thi “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua đó giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh trong sạch, vững mạnh.
 
Hoàng Thị Hương, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Tin liên quan