Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2019

04-11-2019 14:03

      Từ ngày 29/10 đến ngày 01/11/2019, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2019. Tham gia lớp học có 64 quần chúng ưu tú đến từ 15 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.


Đảng ủy Khối tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2019
 
      Đến dự khai mạc Lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí đại diện các Tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối
trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng
 
      Tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề theo quy định học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương. Qua đó, trang bị những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011); Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình học tập, các học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, gắn lý luận với thực tiễn và viết bài kiểm tra theo quy định. Kết quả, 100% học viên đủ điều kiện, được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, trong đó có 93,75% được xếp loại khá, giỏi.

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu bế mạc Lớp bồi dưỡng
 
      Phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Đồng chí đề nghị các học viên xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng tại cơ sở; luôn phấn đấu tu dưỡng và rèn luyện để sớm được trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.
 
Nguyễn Thị Lan Anh, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Tin liên quan