Hoạt động Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Lan tỏa sâu rộng, hiệu quả thiết thực

21-07-2020 08:54

      Để triển khai hiệu quả Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 7/9/2016 về thực hiện chỉ thị. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc thù từng đơn vị. Bám sát hướng dẫn của cấp trên, mỗi đơn vị có sự sáng tạo, linh hoạt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những đơn vị điển hình đó là Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn. Để lan tỏa việc thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi bộ về học tập và làm theo Bác vào sáng thứ 2 hằng tuần. Theo đó, các đảng viên của các chi bộ luân phiên phụ trách và chia sẻ các câu chuyện, bài viết, thước phim về Bác. Cách làm này đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo đảng ủy khối trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.  
 
      Tương tự, mô hình giúp đỡ người già cô đơn, không nơi nương tựa của Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thấm đượm tính nhân văn cao cả. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Từ cuối năm 2017, chi bộ vận động các cán bộ, đảng viên của cơ quan tự nguyện tiết kiệm mỗi ngày ít nhất 1.000 đồng để quyên góp quỹ từ thiện. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã quyên góp được gần 18 triệu đồng để hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho một số cụ già không nơi nương tựa. Đồng thời, phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân xây dựng bàn giao 1 nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ trên địa bàn xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.
 
      Ngoài 2 đơn vị trên, còn rất nhiều chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng được những mô hình học tập và làm theo gương Bác thiết thực, ý nghĩa như: mô hình “6 + 1” và chủ trương “2+1” hướng về cơ sở, chào cờ sáng thứ 2 của Đảng bộ Tỉnh đoàn; cuộc thi online tìm hiểu về Bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, phong cách làm việc của Đảng bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn…
 
      Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng, đậm nét, đảng ủy khối đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền thông qua các cuộc thi, hội thi, hội nghị biểu dương các mô hình, điển hình. Thời gian qua, đảng ủy khối đã tổ chức thành công 2 cuộc thi viết với hơn 4.200 bài dự thi và hội thi sân khấu hóa “Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xuất bản cuốn kỷ yếu “Những bài viết về gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng được chuyên mục riêng, đăng tải được 23 tin bài trên trang thông tin điện tử tổng hợp của đơn vị để biểu dương những mô hình, gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Cùng với đó, trong nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ đã khen thưởng 120 tập thể và 440 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 và tổ chức nhiều hoạt động báo công, tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh khác.
 
      Bằng các hình thức tuyên truyền khác nhau đã góp đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong toàn đảng bộ. Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát nội dung chủ đề hằng năm để triển khai thực hiện, chú trọng việc làm theo và nêu gương, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kịp thời nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong việc học tập và làm theo Bác.
 
Nguồn: Baolang son.vn
 

Tin liên quan