Thư viện video

GS, TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 tại Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn (phần 1)

12-01-2022 15:10

Sáng ngày 22/6/2018, GS, TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương nói chuyện Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận tại Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Lạng Sơn.

 

Tin liên quan