Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Điện lực Thành phố tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025

05-06-2022 22:50

     Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 16/03/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy, nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 168-KH/ĐU ngày 24/03/2022 của Đảng ủy Công ty Điện lực Lạng Sơn về Kế hoạch chuẩn bị và tiến hành đại hội chị bộ trực thuộc đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2022-2025. Chiều ngày 27/05/2022, Chi bộ Điện lực Thành Phố đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025.Tại Đại hội, Chi bộ đã đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 

Các Đại biểu đến dự Đại hội
 
     Chi bộ Điện lực Thành Phố trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn có 34 đảng viên, chiếm 35% trên tổng số 97 CBCNV của đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công ty, Chi bộ đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra như: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng; tích cực lựa chọn và phát triển được 2 đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra; hàng năm 100% đảng viên trong chi bộ đều được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
     Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm kỳ qua Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu về: Điện thương phẩm, tổn thất điện năng, thu nộp tiền điện, luôn đạt năm sau cao hơn năm trước; Công tác chống quá tải và sửa chữa lớn lưới điện được thực hiện tốt, góp phần giảm tổn thất điện năng, ổn định cung cấp điện, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn liên tục, phục vụ đắc lực cho nhu cầu phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn.
 
 
 
Đồng chí Phạm Ngọc Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty
 phát biểu chỉ đạo
 
     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Điện lực Thành Phố. Đồng chí biểu dương những nỗ lực và kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Chi bộ Điện lực Thành phố cũng cần quan tâm hơn đến một số nội dung như: Hoạt động của các tổ Đảng để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công ty, xây dựng các Nghị quyết của Chi bộ phù hợp với hoạt động của Chi bộ; Cần xác định được vị thế của Chi bộ Điện lực Thành phố trong Đảng bộ Công ty để thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ Công ty lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thành công mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
 
 
 
 
Đồng chí Phạm Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng
Chi ủy Chi bộ Điện lực Thành phố nhiệm kỳ 2022-2025
 
     Đại hội đã bầu Chi ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. Cũng tại đại hội, Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn đã rút kinh nghiệm tổ chức đại hội với các nội dung: Công tác tổ chức, điều hành đại hội, trang trí khánh tiết… để các chi bộ trực thuộc Đảng bộ còn lại tiếp tục tổ chức thành công đại hội theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.
                                         Bùi Đình Tư, Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn

Tin liên quan