Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

12-08-2022 09:10

Ngày 08/8/2022, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 08/8/2022, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII). Dự hội nghị có các đồng chí đảng ủy viên, cấp ủy chi bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú của Đảng bộ.

Đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy
 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị
 
Tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản trong văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Hội nghị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành./.
 
Vũ Thế Thành Ngân, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân

Tin liên quan