Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

12-08-2022 15:16

Trong hai ngày 10, 11/8/2022, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 117 cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập.

     Trong hai ngày 10, 11/8/2022, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 117 cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập.

 
 
Đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT
 quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII. Ảnh: Minh Phương
 
     Tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của 02 Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” và về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.
     Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường đã quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của 02 Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
 
 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Phương
 
    Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Đảng uỷ đề nghị sau hội nghị cấp ủy các chi bộ, ban chấp hành các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, quần chúng tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những nội dung của Nghị quyết, Quy định vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ công tác đạt hiệu quả.
Trần Mạnh Hùng, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan