Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Sở Tư pháp sinh hoạt định kỳ tháng 1 và sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

11-01-2023 11:39

      Chiều 04/01/2023, Chi bộ Sở Tư pháp đã tổ chức định kỳ tháng 01 năm 2023 vàsinh hoạt chuyên đề với Chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương”. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Tư pháp và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Sở Tư pháp.

      Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đã quán triệt, thống nhất nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ đến các thành phần tham dự, về nội dung phổ biến văn bản mới, kiểm điểm công tác chi bộ tháng 01/2023, phương hướng công tác tháng 02/2023, công tác xây dựng Đảng; sinh hoạt chuyên đề tháng 01/2023; trao quyết định khen thưởng cho đồng chí dảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022...
 
      Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên Chi bộ Sở đã được tham gia học tập, đóng góp vào Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương”.
 
      Nêu gương là việc thực hành để những giá trị của đạo đức và tài năng của người lãnh đạo được lan tỏa, truyền cảm hứng; qua đó, dẫn dắt, thúc đẩy mọi hành động của cấp dưới và người dân. Việc học tập và làm theo Bác hiện nay đã được Ðảng ta chỉ đạo từ sớm với việc ban hành nhiều chỉ thị, kết luận phù hợp từng giai đoạn cách mạng và mang lại những hiệu quả thiết thực. Quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp ủy gắn với xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Nhờ đó góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng. Từ việc học tập và làm theo Bác, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình, tiên tiến, việc làm tốt, có sức lan tỏa trong cuộc sống. Vì thế, cán bộ có chức vụ càng cao, càng phải đề cao trách nhiệm nêu gương. Nêu gương trong việc học tập Bác, thấm nhuần tư tưởng của Ðảng, kiên định mục tiêu lý tưởng của cách mạng, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ðặc biệt là nêu gương trong làm theo Bác, từ việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; sẵn sàng hiến dâng cho Tổ quốc, hy sinh quyền lợi cá nhân vì tập thể, biết chia sẻ, không suy bì thiệt hơn với đồng nghiệp; gần dân, sát dân, thấu hiểu tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh", như Bác Hồ căn dặn.
 
Đảng viên Chi bộ học tập chuyên đề tại buổi sinh hoạt
 
      Các đồng chí đảng viên đã tích cực trao đổi, làm rõ và đóng góp nội dung để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Qua những nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương, rút ra được những bài học sâu sắc, đó là:
 
      Thứ nhất, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong thực hiện công tác đảng, đoàn thể; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay trong từng hành động, việc làm cụ thể, “tuy việc nhỏ nhưng ý nghĩa lớn” như: thực hiện tiết kiệm văn phòng phẩm, vật dụng văn phòng, điện, nước… tại cơ quan; Nêu gương trong cuộc sống hàng ngày, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
 
      Thứ hai, nâng cao hơn nữa ý thức về kỷ luật kỷ cương, giờ giấc làm việc, sinh hoạt, học tập, hội họp đúng giờ; rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp, dùng thời gian rảnh rỗi vào việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
 
      Thứ ba, cần xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, chi tiết, hợp lý để thực hiện các công việc được giao. Làm việc cẩn trọng, tỉ mỉ; sau mỗi công việc phải có sự ghi chép, rút kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ tiếp theo. Điều đó sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức của bản thân.
 
      Thứ tư, Tự giác học tập, đầu tư thời gian nghiên cứu các văn bản pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành để bổ sung kiến thức, chủ động trong công tác chuyên môn. Tích cực, chủ động trong việc học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tham khảo cách làm việc với đồng nghiệp.
 
      Thứ năm, Chủ động, tích cực phát huy những ưu điểm, cố gắng khắc phục những khuyết điểm của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
     
 
      Tại buổi sinh hoạt chuyên đề đồng chí Bí thư Chi bộ Sở Tư pháp trao Quyết định khen thưởng cho 04 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và trao quyết định chuyển Đảng viên chính thức 03 đảng viên./.
 
Hoàng Tô Minh Huyền, Chi bộ Sở Tư pháp
 

Tin liên quan