Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2019

13-11-2019 17:01

Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành giám sát chuyên đề đảng viên năm 2019. Đoàn Giám sát do đồng chí Nông Dương Sơn, Bí thư Chi bộ làm Trưởng đoàn.

       Chiều ngày 08/11/2019, Đoàn Giám sát của Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nông Dương Sơn, Bí thư Chi bộ làm Trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát đảng viên theo Chương trình số 12-CTr/CB, ngày 12/02/2019 của Chi bộ.

 
Buổi làm việc của Đoàn Giám sát của Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
 
      Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát của Chi bộ đã tiến hành giám sát 02 đồng chí đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (theo Quyết định số 11-QĐ/CB, ngày 23/7/2019 của Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn).
      Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nông Dương Sơn – Bí thư Chi bộ, Trưởng Đoàn Giám sát đã đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được trong thực hiện nội dung giám sát của các đảng viên; thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và đề nghị các đồng chí nghiêm túc tiếp thu ý kiến, bổ sung báo cáo và có kế hoạch khắc phục kịp thời trong thời gian tới để góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh./.
Vi Thị Thảo - Chi ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan