Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện 03 Nghị quyết Chuyên đề về công tác chuyên môn

10-04-2024 10:31

      Ngày 01/4/2024, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện 03 Nghị quyết Chuyên đề: “Nghị quyết số 18-NQ/ĐU, ngày 26/01/2021 về tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thương mại và tuyên truyền thực hiện văn minh thương mại cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18); Nghị quyết số 19-NQ/ĐU, ngày 36/01/2021 về nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19); Nghị quyết số 21-NQ/ĐU, ngày 26/01/2021 về tăng cường lãnh đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 21)”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong Đảng bộ.

 
 
Quang cảnh hội nghị
 
    Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trình bày dự thảo báo cáo sơ kết về kết quả thực hiện 03 Nghị quyết chuyên đề và các ý kiến tham gia tham luận của các Đội Quản lý thị trường trực thuộc. Trong 03 năm triển khai thực hiện, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
     Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18: Trong 03 năm (2021-2023), các Đội Quản lý thị trường đã tổ chức vận động ký cam kết 6.218 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh; tuyên truyền thông qua kiểm tra, kiểm soát thị trường 10.537 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh; tổ chức phát 3.015 tờ rơi, khuyến cáo cho người kinh doanh, người tiêu dùng; tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng 365 lượt tin, bài, phóng sự; tổ chức tuyên truyền 499 lượt tin, bài qua trang thông tin điện tử của Cục Quản lý thị trường tại địa chỉ: http://langson.dms.gov.vn; cử cán bộ trực duy trì, tiếp nhận thông tin, tuyên truyền đối với phản ánh của nhân dân qua hệ thống số điện thoại đường dây nóng; Tổ chức tuyên truyền lưu động được 1.248 lượt; phối hợp tổ chức 26 hội nghị với gần 2.000 người tham gia.
     Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 19: Trong quá trình triển khai công tác quản lý địa bàn, các Đội Quản lý thị trường đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về thị trường, từ đó có thể nắm bắt kịp thời các diễn biến của thị trường, như: giá cả, nguồn cung, cầu, các hành vi vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, lực lượng QLTT đã có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định thị trường. Công tác phối hợp với các lực lượng chức năng khác, như Công an, Biên phòng, Hải quan,... trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật luôn được chú trọng. Nhờ đó, đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật có tính chất phức tạp, quy mô lớn. Công tác nắm tình hình, dự báo tình hình thị trường, kiểm tra, kiểm soát được tăng cường, tập trung vào các mặt hàng trọng điểm, như: thuốc chữa bệnh, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật tư y tế, xăng dầu, gas, điện tử, điện lạnh,... Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chú trọng, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong kinh doanh.
    Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 21: Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành các văn bản theo từng giai đoạn để triển khai đầy đủ các nội dung yêu cầu về công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính và các quy định, văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện việc kiểm tra đảm bảo đúng quy định, nghiêm túc, dân chủ. Có 6/7 mục tiêu đạt 100% , 01/7 mục tiêu chưa đạt 100%, theo Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 26/01/2021 đề ra. Tổ kiểm tra, giám sát thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, công chức trong việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và của ngành; thực hiện kiểm tra cả trong và ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ...Qua việc kiểm tra, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức đã được nâng lên rõ rệt, việc chấp hành nội quy, quy chế, quy định, giờ giấc làm việc được tốt hơn, tình trạng đi muộn, về sớm uống rượu, bia trong giờ hành chính đã không còn xảy ra; không tổ chức liên hoan ăn uông khi được điều động bổ nhiệm, sinh nhật; không có công chức mắc các tệ nạn xã hội; công chức làm việc công tâm, khách quan, đúng quy trình quy định...; một số đảng viên, quần chúng chấp hành chưa nghiêm túc đã được giáo dục, uốn nắn, nhắc nhở kịp thời; không có đảng viên, quần chúng nào vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn có những hạn chế nhất định như: Công tác tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Cục trong triển khai thực hiện Nghị quyết còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, lãnh đạo một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên; việc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục tại một số đơn vị chưa nghiêm, chưa đảm bảo chất lượng công việc theo yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của lãnh đạo một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm...  
    Để việc tổ chức triển khai thực hiện 03 Nghị quyết chuyên đề tạo được hiệu quả rõ rệt trong giai đoạn còn lại, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng yêu cầu các đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức phải nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; đồng thời thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Một là,tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật thương mại và tuyên truyền thực hiện văn minh thương mại, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thương mại và tuyên truyền thực hiện văn minh thương mại; phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao chất lượng các hoạt động đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật thương mại và tuyên truyền thực hiện văn minh thương mại. Hai là, thường xuyên đổi mới, thực hiện tốt công tác phân công, giao nhiệm vụ cho công chức phù hợp với năng lực, sở trường, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, mỗi công chức chịu trách nhiệm chính quản lý một địa bàn gắn với đánh giá, phân loại công chức đảm bảo chất lượng, đúng kết quả công tác, lấy kết quả công tác quản lý địa bàn là thước đo trong đánh giá, phân loại công chức và công tác thi đua khen thưởng hằng năm.Chủ động xây dựng đội ngũ cộng tác viên cung cấp và nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình thị trường và những vấn đề nổi cộm đang diễn ra tại địa bàn để xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật và có chế độ báo cáo kịp thời với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để có kế hoạch kiểm tra xử lý kịp thời. Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, đồng thời nâng cao chất lượng trong hoạt động thực thi công vụ; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh đối với công chức, người lao động có những sai phạm về đạo đức, văn hoá giao tiếp khi thi hành nhiệm vụ gắn với triển khai thực hiện Quy định số 96-QĐ/ĐU, ngày 05/9/2019 của Đảng ủy Cục về trách nhiệm nêu gương; Quy định số 206-QĐ/ĐU, ngày 23/11/2021 của Đảng ủy Cục về chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và văn hóa công sở của cán bộ, đảng viên làm việc tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn.
 Hướng Duy Tường, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn.

Tin liên quan