Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tổ chức “Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024”

05-07-2024 01:38

      Ngày 21/6/2024, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

     Trong 06 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; kiện toàn kịp thời các chi bộ trực thuộc do có sự thay đổi cơ cấu phòng chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường; công tác dân vận được thực hiện thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng. Nhờ đó, chất lượng cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao, Công đoàn, Đoàn Thanh niên có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện rõ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.
     Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm đã đạt được kết quả tích cực, cụ thể: thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng trưởng tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro; đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp, chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 33/NQ-CP; tiếp tục triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN; thành lập tổ công tác trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp trên để nắm bắt thông tin, thực trạng quan hệ tín dụng với ngân hàng; hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn an toàn, lành mạnh.
     Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao đối với dự thảo báo cáo, đồng thời đóng góp 09 ý kiến với các nội dung: làm rõ hơn các kết quả đạt được của Đảng bộ NHNN trong 06 tháng đầu năm 2024; đề xuất Đảng bộ về công tác nhân sự, công tác phát triển đảng viên; kiến nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 04 tốt”, hướng dẫn lập phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng trên phần mềm Sổ tay đảng viên theo Hướng dẫn số 09-HĐ/TU ngày 29/5/2019 của Tỉnh ủy.
 
 Đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh
phát biểu chỉ đạo
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng ủy NHNN. Đồng chí đề nghị Đảng ủy NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024; tiếp tục tăng cường vai trò của đảng ủy, chi ủy, chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị để hoàn thành tốt 08 chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024.
 Lý Minh Hạnh, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan