Hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở

Chi bộ trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh

18-01-2021 10:14

    Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Nhiệm vụ của thầy cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã chỉ rõ: “Tích cực thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, có cơ cấu hợp lý; đổi mới phương pháp dạy và học”. Nhận thức được điều đó, năm học 2020 -2021, Chi bộ trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tinh thần đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trong các hoạt động chuyên môn.
Hưởng ứng các đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, năm học 2020-2021, Chi bộ trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung đổi mới trong công tác dạy học, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh nhằm thực hiện tốt chủ đề năm học “Nâng cao trách nhiệm, chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn”. Các phong trào thi đua được cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tích cực hưởng ứng, đạt hiệu quả cao qua đó tạo động lực thúc đẩy đội ngũ nhà giáo, các em học sinh nhà trường thêm chủ động, sáng tạo trong dạy và học.
    Công tác chuyên môn là hoạt động quan trọng đối với nhà trường. Vì vậy, việc quan tâm, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn đối với các giáo viên cũng là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Chi ủy, Ban giám hiệu đặc biệt quan tâm chỉ đạo: tăng cường các buổi sinh hoạt theo chuyên đề theo hướng chuyên sâu, 01 chuyên đề bộ môn/tháng với nhiều nội dung đổi mới được giáo viên thảo luận, ứng dụng tích cực; chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Giáo viên giúp đỡ đồng nghiệp phát triển, giáo viên giúp đỡ học sinh tiến bộ”, giáo viên nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng đăng ký dự giờ ôn luyện học sinh giỏi, dạy học STEM của đồng nghiệp; bồi dưỡng, dự thi cấp chứng chỉ Tin học, tiếng dân tộc… Nhiều ý tưởng sáng tạo của học sinh được thầy cô hướng dẫn đã được triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao: 01 sản phẩm sự thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đạt giải Khuyến khích cấp Quốc gia; dự thi cấp tỉnh đạt 01 giải Ba, 01 giải Tư cuộc thi Khoa học kỹ thuật, giải Khuyến khích cuộc thi Khởi nghiệp…
 
 
Học sinh trường THPT DTNT tỉnh nhận thưởng tại Lễ tổng kết và trao giải
cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc năm 2020
 
   Chỉ đạo tổ chức thành công Hội giảng các môn KHTN cấp trường. Kết quả: 06/10 đồng chí đạt loại Giỏi, trong đó 01 đồng chíđạt Giỏi xuất sắc; 05 đồng chí đạt Giỏi; có 23 giờ dạy được giáo viên đăng ký dự giờ (13/23 giờ đạt giỏi, chiếm 56,5%), 100% bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin;dạy theo chủ đề tích hợp liên môn được giáo viên các bộ môn quan tâm triển khai thực hiện.
   Công tác ôn thi học sinh giỏi được quan tâm, trú trọng, Ban giám hiệu nhà trường lựa chọn giáo viên có năng lực chuyên môn, trách nhiệm, nhiệt tình trong giảng dậy; chú ý tới nội dung, phương pháp ôn luyện theo chuyên đề, tăng thời lượng ôn tập, đầu tư tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh. Đổi mới phương thức ôn luyện các đội tuyển với hình thức một giáo viên lãnh đội và ít nhất có một thêm giáo viên tham gia ôn luyện. Qua đó, đòi hỏi mỗi giáo viên tham gia ôn luyện cần không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để nâng cao chất lượng giải HSG cấp tỉnh; sự nhiệt tình của các đồng chí đảng viên, giáo viên. Kết quả thi học sinh giỏi lớp 12 cấp trường có 57 học sinh đạt giải (trong đó có 06 giải Nhì, 18 giải Ba, 33 giải Khuyến khích); đăng ký dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 63 giải (2 giải Nhì, 32 giải Ba, 29 giải Khuyến khích).
   Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, nhà trường đã thực hiện tốt các hoạt động trải nghiệm, thực hành: tổ Anh-Địa-GDCD tổ chức cho học sinh Đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 trải nghiệm tại Bắc Xa, huyện Đình lập, qua đó giáo dục lòng yêu nước, ý chí bảo vệ chủ quyền biên giới và quảng bá du lịch về phong cảnh và ý nghĩa của Đường vành đai biên giới; tổ Văn-TD-GDQP tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trên 130 học sinh tại Thành Nhà Mạc, qua đó giáo dục về lịch sử nhà Mạc, ý nghĩa lịch sử, văn hóa và phát triển du lịch của thành phố Lạng Sơn; chỉ đạo tổ Lý-Hóa-Sinh-Công Nghệ thực hiện 02 hoạt động trải nghiệm thực tế tại huyện Chi Lăng và xã Mai Pha gắn liền với 02 hoạt động trải nghiệm STEM.
 
 
Tiết học ngoài trời
 
 
Học sinh tham gia tiết học STEM
 
    Với nhiệm vụ của nhà trường là góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho các xã đặc biệt khó khăn của địa phương, bên cạnh công tác truyền thụ kiến thức khoa học, trường THPT DTNT tỉnh phải thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng học sinh con em các dân tộc trong tỉnh.Từ đầu năm học 2020 - 2021, Chi bộ đã chỉ đạo đổi mới trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, tăng khẩu phần ăn cho học sinh từ 34.000 đồng/ngày lên 36.500 đồng/ngày, đồng thời cũng thay đổi thực đơn từ 02 món ăn/bữa lên 03 món ăn /bữa chính. Chỉ đạo thực hiện việc đổi mới từ đặt 100% bữa sáng của các nhà cung cấp bên ngoài thay bằng việc chủ động nấu bữa sáng 3 buổi/tuần cho học sinh để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh.Thường xuyên kiểm tra nguồn nước sạch, các công trình thoát nước đảm bảo an toàn, đúng tiêu chuẩn. Phân công nhân viên phụ trách và lên lịch cụ thể thời gian lấy nước uống và lịch đóng nước tắm, đảm bảo 100% học sinh có nước nóng dùng trong mùa đông. Giáo viên chủ nhiệm lớp trực tuần, giáo viên trực, quản sinh phối hợp với nhân viên phục vụ trực nhà ăn giám sát việc thực hiện nội quy phòng ăn của học sinh. Chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh, triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới với việc khử khuẩn dụng cụ nấu bếp, bát ăn, chén đĩa của học sinh bằng nước sôi đảm bảo vệ sinh y tế. Nhà trường tổ chức 3 đợt học tập những mô hình hay tại trường bạn trong công tác nuôi dưỡng để vận dụng linh hoạt trong điều kiện cụ thể.
    Thực hiện tốt các quy định của nhà nước, của ngành về chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; đảm bảo công khai về chất lượng, về đội ngũ và tài chính, đồng thời tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, giáo dục thẩm mĩ, thể chất, lao động; giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, năm học 2020-2021 nhiều câu lạc của trường được thành lập mới: Câu lạc bộ STEM-KHKT, câu lạc bộ dân tộc Tày, dân tộc Nùng, dân tộc Dao và các dân tộc khác, câu lạc bộ Hội họa, Cầu lông, Bóng chuyền… Câu lạc bộ hát then, đàn tính của học sinh được duy trì hoạt động luyện tập, biểu diễn thường xuyên nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
    Năm học 2020-2021, bên cạnh những thuận lợi và các kết quả đã đạt được còn có không ít khó khăn, thách thức mới. Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Sở GDĐT cùng với bề dày truyền thống dạy và học, với nhiệt tâm của các đồng chí đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên, Chi bộ trường THPT DTNT tỉnh sẽ quyết tâm biến thách thức, khó khăn thành cơ hội để tiếp tục vươn mình khẳng định vị thế của ngôi trường có gần 50 năm truyền thống, ngày càng vững mạnh.
Vương Xuân Thuận, Chi bộ Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn

Tin liên quan