Tài liệu, nghiên cứu

Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội III của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

29-04-2022 08:53

Trân trọng giới thiệu một số khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội III của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để các đơn vị rà soát, khai thác tài liệu tuyên truyền, triển khai.

Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Khau hieu tt NQ dai hoi trong nhiem ky.doc

Tin liên quan