Thông tin tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt chi bộ

Đồng chí Trường Chinh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng

09-02-2022 11:22

 Đồng chí Trường Chinh thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Đồng chí là nhà chính trị tài ba, nhà tư tưởng-lý luận chính trị kiệt xuất, nhà văn hóa lớn. Với 81 tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng (1925-1988), đồng chí đã đảm nhiệm nhiều vị trí, trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí đã thể hiện là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đồng chí sinh ngày 9/2/1907, cách đây 115 năm.

 
Nguồn: TTXVN

Tin liên quan