Thông tin tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt chi bộ

Đồng chí Lương Văn Tri- Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

16-08-2023 10:56

    Suốt chặng đường 13 năm liên tục hoạt động cách mạng (1928 - 1941), với sự nỗ lực phấn đấu quên mình, người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cộng sản kiên cường Lương Văn Tri - người con ưu tú của dân tộc, của quê hương Lạng Sơn đã có những cống hiến xuất sắc cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930 - 1945. 

 

Tin liên quan