Bầu cử đại biểu QH khoá XV và HĐND các cấp nk 2021-2026

Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

11-06-2021 08:10

 Chiều 10-6, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV: tại đây.
Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
 Một phiên họp tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng tiểu ban Nhân sự chủ trì họp báo.
Cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,6%
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng tiểu ban Nhân sự chủ trì họp báo.
Phát biểu tại họp báo, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,6%; cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn và tổ chức cuộc bầu cử được thực hiện thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ. Công tác nhân sự, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được dân chủ, công khai, chuẩn bị khoa học, thận trọng, đúng quy trình. Việc tổ chức vận động bầu cử được tiến hành đúng luật, linh hoạt, sáng tạo, nhất là tuyệt đối bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch, trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát phức tạp.
Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
 Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại họp báo. 
Thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thể hiện sinh động truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của nhân dân đối với chế độ, với Đảng, Nhà nước. Cuộc bầu cử là minh chứng cho thấy: Càng trong khó khăn, thử thách, thì lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của dân tộc ta, nhân dân ta càng được trỗi dậy, hun đúc và phát huy, lan tỏa mạnh mẽ hơn. 
499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Báo cáo nhanh về kết quả bầu cử và công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết: Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tổng số cử tri cả nước gồm 69.523.133 cử tri; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 cử tri (đạt tỷ lệ 99,6% cử tri đi bầu). So với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổng số cử tri của cuộc bầu cử lần này nhiều hơn 2.037.651 cử tri và số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu cũng nhiều hơn 2.194.513 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước. 
Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Đồng chí Bùi Văn Cường báo cáo về kết quả bầu cử và công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.  
Theo báo cáo của các địa phương, trong cuộc bầu cử ngày 23-5-2021 vừa qua, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vì không bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV, theo quy định của pháp luật, đối với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 01 thuộc tỉnh Bình Dương. Do đó, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đạt 99,8%). Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV bầu được 496 đại biểu (đạt 99,2%) nhưng có 2 người trúng cử không được Hội đồng Bầu cử quốc gia xác nhận tư cách đại biểu nên còn 494 đại biểu.
Trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu: có 194 người trúng cử; đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu: có 301 người trúng cử; đại biểu tự ứng cử: có 4 người trúng cử. Số đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 126 người; số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người.
Về cơ cấu kết hợp: Đại biểu là phụ nữ: 151 người (tỷ lệ 30,26% trong tổng số người trúng cử); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 89 người (tỷ lệ 17,84%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi: 47 người (tỷ lệ 9,42%); đại biểu là người ngoài Đảng: 14 người; đại biểu khóa XIV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước: 203 người (tỷ lệ 40,68%); đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội: 296 người (tỷ lệ 59,32% trong tổng số người trúng cử).
Về trình độ chuyên môn: Trên đại học: 392 người (tỷ lệ 78,55% trong tổng số người trúng cử (trong đó: Tiến sĩ: 144 người, Thạc sĩ: 248 người); đại học: 106 người (21,24%); dưới đại học: 1 người (tỷ lệ 0,20%). Về học hàm: Giáo sư: 12 người, Phó giáo sư: 20 người.
Lần đầu tiên, tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trúng cử cao
Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết: Với kết quả nêu trên cho thấy, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.
Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
 Quang cảnh họp báo.  
Tuy tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chưa đạt 40% so với quy định nhưng lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6% tổng số đại biểu Quốc hội. Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, điều chỉnh để bảo đảm tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đạt 40%. Các cơ cấu kết hợp như tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, cũng lần đầu tiên từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 6 trở lại đây, tỷ lệ đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30% - cao nhất từ khóa 6 đến nay. Trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ trên đại học đạt 78,56%, cao hơn 16% so với khóa XIV).
Tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử với tỷ lệ 93,23% số phiếu hợp lệ.
Tại đơn vị bầu cử số 10 TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trúng cử với tỷ lệ 96,65% số phiếu hợp lệ.
Tại đơn vị bầu cử số 1 TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trúng cử với tỷ lệ 98,74% số phiếu hợp lệ.
Tại đơn vị bầu cử số 3 TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trúng cử với tỷ lệ 99,89% số phiếu hợp lệ.
Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước:
1.Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử Thành phố Hà Nội tại đây
2.Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.
3.Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử Thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bắc Giang tại đây.
4. Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử các tỉnh Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định tại đây.
5.Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử các tỉnh Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông tại đây.
6.Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử các tỉnh Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên tại đây.
7.Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử các tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Lâm Đồng, Long An, Nam Định tại đây.
8.Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử các tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam tại đây.
9.Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái tại đây.
 
* Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp tiếp tục tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử và phải giải quyết trong vòng 30 ngày để có cơ sở trước khi công bố xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử.
Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp phiên thứ 8 dự kiến vào ngày 12-7 tới để xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có); đồng thời xem xét thông qua nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, làm thủ tục cấp thẻ đại biểu Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất (dự kiến khai mạc ngày 20-7).
 
 

Tin liên quan