Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân rộng những điển hình tiên tiến

12-07-2018 10:37

 LSO-Thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện chỉ thị, qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho các cá nhân 
đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh: GIA HUY

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Xác định nội dung đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05, hằng năm, Chi ủy xác định rõ những nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp nêu gương, tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu với trọng tâm là: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói - viết ngắn gọn, rõ ràng, nói đi đôi với làm; gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế, quy định; phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đoàn thể, vai trò tiền phong, gương mẫu và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Do đó, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 5 năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách; không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.

Bà Trương Thu Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lạng Sơn: Đưa nội dung học tập Chỉ thị 05 vào sinh hoạt định kỳ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy phối hợp chặt chẽ với chính quyền chi nhánh đưa việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp. Việc nghiên cứu học tập tại đơn vị được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, họp cơ quan, họp toàn Đảng bộ, thông qua mạng nội bộ để đảng viên tự nghiên cứu, học tập, tổ chức các hoạt động về nguồn… Từ năm 2017, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ vào sáng thứ hai hằng tuần. Các chi bộ giao nhiệm vụ cho từng đảng viên chuẩn bị, sưu tầm các tài liệu về tư tưởng của Bác, các câu chuyện, bài viết hay; đảng viên tham gia thảo luận, liên hệ thực tiễn với bản thân; mạnh dạn nêu ra những vấn đề còn hạn chế và đề ra các biện pháp khắc phục để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện. Qua đó tạo được không khí sôi nổi, hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của đảng viên toàn Đảng bộ. Đảng bộ những năm gần đây được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bà Bùi Thị Minh Phương, đảng viên, Trưởng Phòng Quản lý biên giới, Chi bộ Sở Ngoại vụ: Không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi luôn không ngừng học tập, gương mẫu rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, luôn giản dị, khiêm tốn, tiếp thu lắng nghe các ý kiến đóng góp của quần chúng để bổ sung, hoàn thiện bản thân. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ và các biểu hiện tiêu cực khác. Bản thân có nhiều đề xuất trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ và hằng năm đều có đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng sáng kiến kinh nghiệm cơ quan, đơn vị công nhận, được áp dụng đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng chi bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Từ năm 2013 - 2017, tôi luôn được xếp loại cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2017, tôi được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Phùng Quý Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn: Tham mưu gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. 

Là một giảng viên sư phạm, tôi nhận thức sâu sắc, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị không chỉ dành riêng một nội dung để yêu cầu về công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, mà còn chỉ rõ từng nội dung cần đưa vào chương trình bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu của mỗi cơ sở giáo dục, đào tạo, nhất là đối với các trường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Là một cán bộ quản lý, tôi tích cực tham gia xác định nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch hằng năm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phù hợp thực tiễn, đồng thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Những năm qua, kết quả xếp loại học tập của học sinh, sinh viên đạt khá, giỏi chiếm tỷ lệ trên 45%; kết quả xếp loại rèn luyện đạt loại xuất sắc, tốt chiếm tỷ lệ trên 70%. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp chiếm 98%...

Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền, tôi đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thúy Liễu, ủy viên Ban chấp hành Chi bộ Văn phòng - Tổ chức - Khiếu tố, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh: Học tập phong cách, tác phong của Bác trong thực hiện nhiệm vụ.

Vận dụng lời dạy của Bác trong thực hiện phong cách, tác phong công tác, bản thân tôi làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, giúp lãnh đạo đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của ngành kiểm sát Lạng Sơn. Bản thân đã đề ra một số giải pháp trong công việc: tận tâm với công việc, chịu khó nghiên cứu nhiều loại văn bản, tài liệu khác nhau, sắp xếp công việc  khoa học, hợp lý; nâng cao trách nhiệm, đổi mới phong cách lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, thiết thực; phân công, phân nhiệm hợp lý, rạch ròi, gắn trách nhiệm cá nhân với công việc được giao, theo dõi nắm chắc tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, hằng tuần giao ban công việc nhằm kiểm điểm, đánh giá những mặt làm được và chưa làm được của từng cá nhân, bộ phận để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của văn phòng. 

Với những việc làm trên, nhiều năm liền, tôi đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo gương Bác năm 2017.

PHÙNG KHIÊM

Theo baolangson.vn

Tin liên quan