Nguyễn Thị Hồng Vân

Phó Bí thư Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn

Nông Thị Vân

Đảng ủy viên Đảng bộ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Bùi Thị Minh Phương

Đảng viên Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Bế Thị Hương

Đảng viên Chi bộ Hải quan Cốc Nam, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Đặng Thị Ngân

Đảng viên Chi bộ Văn phòng II, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Thị Mai Loan

Đảng ủy viên Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Liễu Mạnh Hiền

Đảng viên Chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn

Lê Anh Tài

Đảng viên Chi bộ Hành chính-Lưu trữ-CNTT, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn

Hoàng Minh Tuân

Đảng viên Chi bộ Sự nghiệp thể thao, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Lê Thu Hường

Đảng viên Chi bộ Thư viện, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Trần Duy Quỳnh

Đảng viên Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin, Đảng bộ Viễn Thông Lạng Sơn

Bùi Quốc Hiệu

Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Điều hành Thông tin, Đảng bộ Viễn Thông Lạng Sơn

Triệu Quang Huy

Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng, Đảng bộ KBNN tỉnh Lạng Sơn

Trịnh Thị Viện

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Tổ chức, Khiếu tố, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Vi Văn Hưng

Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn

Lê Thị Thanh Hương

Bí thư Chi bộ Khoa Mầm non-Ngoại ngữ-Trung tâm, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn

Vi Thị Tuyết

Đảng viên Chi bộ Xây dựng Đảng, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Trọng Tuấn

Đảng viên Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn

Đặng Thị Dung

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng

Trịnh Xuân Đoan

Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Thị Thạch

Bí thư Chi bộ Kho bạc Nhà nước Văn Lãng, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Trần Duy Hiệu

Đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Vũ Hồng Trung

Đảng ủy viên Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Kim Thêu

Đảng ủy viên Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Dương Công Hiệp

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Thị Thắm

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng Kế toán - Thanh toán, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Thị Cúc

Tổ trưởng Tổ đảng Tuyên giáo Nữ công, Chi bộ Liên đoan Lao động tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Văn Hoàn

Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Hoàng Thanh Việt

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Tài chính - Kế toán, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn

Phạm Thị Thanh Xuân

Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh Lạng Sơn

Trần Mạnh Cường

Đảng viên Chi bộ Điện lực Chi Lăng, Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn

Phạm Hồng Hà

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Tài vụ, Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn

Hoàng Minh Hùng

Bí thư Chi bộ Điện lực Văn Quan, Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn

Vũ Thúy Quỳnh

Đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tô Đức Thuận

Chi ủy viên Chi bộ Công ty CP Lương thực Cao Lạng

Hồ Hồng Hạnh

Đảng ủy viên Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Nguyễn Thị Kiều Hương

Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Mai Loan

Bí thư Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn