Đặng Thị Dung

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn

Trịnh Xuân Đoan

Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Thị Anh

Đảng ủy viên Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Thị Thủy

Đảng ủy viên Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn

Nông Văn Như

Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Thị Phương Châm

Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm Kinh doanh VNPT-Lạng Sơn, Đảng bộ Viễn thông Lạng Sơn

Bùi Thanh Tú

Đảng ủy viên Đảng bộ Viễn thông Lạng Sơn