Nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng

Đồng chí Phan Đăng Lưu là tấm gương sáng ngời về tinh thần cách mạng kiên trung, bất khuất. Đồng chí không chỉ là nhà lãnh đạo cách mạng có tầm nhìn xa, mưu lược, mà còn là một nhà báo, nhà văn, nhà lý luận tiêu biểu của Đảng ta.

TIN TỔNG HỢP THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02/2021

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02 NĂM 2021